Αιτήματα
Ικανοποίησης
Δικαιωμάτων
 
  
  
Αίτηση για άσκηση του δικαιώματος διαγραφής σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων
Image
Αίτηση για άσκηση του δικαιώματος διόρθωσης σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων
Image
Αίτηση για άσκηση του δικαιώματος εναντίωσης σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων
Image
Αίτηση για άσκηση του δικαιώματος φορητότητας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων
Image
Image
Ο Ευρωπαϊκός Εκπαιδευτικός Όμιλος ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ είναι σήμερα ο μεγαλύτερος Εκπαιδευτικός Οργανισμός Ευρωπαϊκών Γλωσσών και πληροφορικής στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Get In Touch

Βουλιαγμένης 142
210 9636100
[email protected]

Ακολουθήστε μας στα social media, για να μένετε ενημερωμένοι με τα τελευταία νέα.

Πληροφορίες

Ωρες Επικοινωνίας

9 π.μ. - 5 μ.μ , Δευ - Παρ