Αιτήματα ικανοποίησης δικαιωμάτων

Για να κατεβάσετε τα παρακάτω αρχεία πατήστε δεξί κλικ με το ποντίκι πάνω στην εικόνα και επιλέξτε “Αποθήκευση συνδέσμου ως…” ή ” Save Link As…”

Αίτηση για άσκηση του δικαιώματος διαγραφής σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων

Αίτηση για άσκηση του δικαιώματος διόρθωσης σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων

Αίτηση για άσκηση του δικαιώματος εναντίωσης σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων

Αίτηση για άσκηση του δικαιώματος φορητότητας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων

Αίτηση για άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων