Πιστοποιήσεις Γαλλικών

 
 
 
  
     
  
  
Η πρόοδος των σπουδαστών πιστοποιείται με την απόκτηση των DELF και DALF: Εξετάσεις της Γαλλικής Πρεσβείας οι οποίες διεξάγονται μέσω του Γαλλικού Ινστιτούτου και αντιστοιχούν στα έξι επίπεδα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Γλωσσών.

DELF Επίπεδο Α1
Πιστοποιεί τις πρώτες βάσεις της γαλλικής γλώσσας σε ένα στοιχειώδες επίπεδο που καθιστά δυνατή την απλή επικοινωνία σε οικείες και καθημερινές καταστάσεις.

DELF Επίπεδο Α2
Πιστοποιεί το στοιχειώδες επίπεδο γνώσης της γαλλικής γλώσσας στην επικοινωνία μέσω απλών και συνηθισμένων διαλόγων, που απαιτούν μία απλή και άμεση συζήτηση σε οικεία και τρέχοντα θέματα.

DELF Επίπεδο Β1
Πιστοποιεί ένα επίπεδο ικανοτήτων στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας: γνώση λεξιλογίου περίπου 2000 λέξεων και βασικών γραμματικών γνώσεων, ικανότητα κατανόησης και συμμετοχής σε συζητήσεις θεμάτων της επικαιρότητας, ικανότητα προφορικής και γραπτής παρουσίασης πληροφοριών και κειμένων σε θέματα της καθημερινής ζωής.

DELF Επίπεδο Β2
Πιστοποιεί την καλή γνώση της καθομιλουμένης γαλλικής γλώσσας που καθιστά δυνατή τη σωστή γραπτή και προφορική έκφραση σε πληθώρα θεμάτων.

DALF Επίπεδο C1
Εγγυάται την αναγνώριση προχωρημένου επιπέδου της γαλλικής γλώσσας από τους επίσημους οργανισμούς και εταιρείες, απαλλάσσει τους ξένους σπουδαστές που επιθυμούν να κάνουν ανώτερες σπουδές στα περισσότερα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα στη Γαλλία και πολλές γαλλόφωνες χώρες, από την υποχρεωτική εξέταση εισαγωγής που πιστοποιεί την επαρκή γνώση της γαλλικής γλώσσας.

DALF Επίπεδο C2
Πιστοποιεί το υψηλό επίπεδο γνώσης της γαλλικής γλώσσας χωρίς όμως να μπορεί να συγκριθεί με το επίπεδο του Γάλλου ομιλητή. Απαιτεί ακαδημαϊκές ή δημιουργικές εργασίες. Όλοι οι κάτοχοι αυτού του διπλώματος έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν την Επάρκεια διδασκαλίας της γαλλικής γλώσσας που χορηγείται από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

SORBONNE B1-C2:
Εξετάσεις της Σορβόννης στο Παρίσι οι οποίες διεξάγονται στην Ελλάδα μέσω του Γαλλικού Ινστιτούτου. Αντιστοιχούν στα επίπεδα B1, Β2, C1 και C2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Γλωσσών και έχουν λογοτεχνική κατεύθυνση σε αντίθεση με την σειρά DELF-DALF τα οποία είναι επικοινωνιακά διπλώματα.

Χρήσιμα Links:

ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΘΗΝΩΝ: www.ifg.gr

ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: www.ift.gr

ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ: www.ifchypre.org/index.php/elImage
Ο Ευρωπαϊκός Εκπαιδευτικός Όμιλος ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ είναι σήμερα ο μεγαλύτερος Εκπαιδευτικός Οργανισμός Ευρωπαϊκών Γλωσσών και πληροφορικής στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Get In Touch

Βουλιαγμένης 142
210 9636100
[email protected]

Ακολουθήστε μας στα social media, για να μένετε ενημερωμένοι με τα τελευταία νέα.

Πληροφορίες

Ωρες Επικοινωνίας

9 π.μ. - 5 μ.μ , Δευ - Παρ