Πιστοποιήσεις Γερμανικών

 
 
 
  
     
  
  
Πτυχία Γερμανικής ΓλώσσαςΕνήλικες 
Α1: Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch1 / ÖSD Zertifikat A1

Με την επιτυχή συμμετοχή στην εξέταση αποδεικνύει κανείς ότι είναι σε θέση να κατανοεί και να χρησιμοποιεί οικείες, καθημερινές εκφράσεις και πολύ απλές προτάσεις με στόχο την ικανοποίηση συγκεκριμένων αναγκών. Μπορεί να παρουσιάσει τον εαυτό του και τρίτα πρόσωπα, να ρωτήσει άλλους για προσωπικά θέματα –π.χ. πού μένουν, ποιους ανθρώπους γνωρίζουν ή τι είδους πράγματα έχουν- και είναι σε θέση να απαντήσει ο ίδιος σε ανάλογες ερωτήσεις.

Α2: Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch2 / ÖSD Zertifikat A2

Με την επιτυχή συμμετοχή στην εξέταση αποδεικνύει κανείς ότι μπορεί να κατανοήσει προτάσεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται συχνά και έχουν σχέση με τομείς του άμεσου περιβάλλοντός του (π.χ. πληροφορίες για τον ίδιο και την οικογένειά του, αγορές, εργασία, περιοχή στην οποία ζει). Είναι σε θέση να συνεννοηθεί στα πλαίσια απλών, συνηθισμένων περιστάσεων, όταν πρόκειται για απλή και απ’ ευθείας ανταλλαγή πληροφοριών για οικεία και γνωστά θέματα. Μπορεί κανείς να περιγράψει την καταγωγή και την εκπαίδευσή του, την περιοχή στην οποία ζει και πράγματα που έχουν σχέση με τις άμεσες ανάγκες του.


Παιδιά
 – Έφηβοι
A1: Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch A1 / ÖSD KID A1
Ο διαγωνιζόμενος μπορεί: να διατυπώνει απλές ερωτήσεις και παρακλήσεις και να απαντά ανάλογα. Nα γράφει, χρησιμοποιώντας απλές προτάσεις και εκφράσεις, λίγα πράγματα  για αυτόν και τους άλλους. Nα κατανοεί συνομιλίες και κείμενα που αναφέρονται σε οικεία για εκείνον θέματα.
Α2: Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch A2/ ÖSD KID A2
Ο διαγωνιζόμενος μπορεί: μιλήσει για άτομα, τόπους, εμπειρίες στο σχολείο ή τον ελεύθερο χρόνο. Nα γράψει ένα γράμμα ή ένα ηλεκτρονικό μήνυμα όπου δίνει ή ζητά πληροφορίες. Nα κατανοεί τις σημαντικότερες πληροφορίες σε καθημερινές συνομιλίες και κείμενα.
Ενήλικες και Έφηβοι:

Στα επίπεδα Β1, Β2 και C1 υπάρχει η δυνατότητα να δώσουν οι έφηβοι την εξέταση για νέους B1J, B2J, C1J, όπου το μόνο που αλλάζει είναι η θεματολογία, η οποία είναι προσαρμοσμένη σε θέματα που αφορούν έφηβους.

B1: Goethe-Zertifikat B1-B1J / ÖSD Zertifikat B1-B1J

Με την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις αποδεικνύει κανείς ότι μπορεί να κατανοεί τα κύρια σημεία προφορικού λόγου που εκφέρεται με σαφήνεια και με την προφορά της επίσημης γλώσσας και αφορά οικεία θέματα σχετικά με την εργασία, το σχολείο, τον ελεύθερο χρόνο κλπ. Είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις περισσότερες επικοινωνιακές καταστάσεις που προκύπτουν κατά τη διάρκεια ταξιδιών σε γερμανόφωνες χώρες. Μπορεί να εκφρασθεί απλά και με ειρμό για οικεία θέματα και προσωπικούς τομείς ενδιαφέροντος και να διηγηθεί εμπειρίες και γεγονότα, να περιγράψει όνειρα, ελπίδες και στόχους και να δώσει σύντομες αιτιολογήσεις και εξηγήσεις για σχέδια και απόψεις.

B2: Goethe-Zertifikat B2-B2J / ÖSD Zertifikat B2-B2J

Με την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις αποδεικνύει κανείς ότι μπορεί να κατανοεί τα βασικά νοήματα σύνθετων κειμένων πάνω σε συγκεκριμένα και αφηρημένα θέματα. Είναι επίσης σε θέση να κατανοήσει ακόμη και επιστημονικές συζητήσεις του ειδικού του τομέα και μπορεί να εκφρασθεί προφορικά με αυθορμητισμό και ευχέρεια, έτσι ώστε να είναι δυνατή, χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια και από τις δύο πλευρές, η συνομιλία με αυτόχθονα ομιλητή. Μπορεί κανείς να εκφρασθεί για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων με σαφή και αναλυτικό τρόπο, να διατυπώνει τις θέσεις του για κάποιο επίκαιρο θέμα και να απαριθμεί τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα διαφόρων πιθανοτήτων.

C1: Goethe-Zertifikat C1-C1J / ÖSD Zertifikat C1-C1J

Με την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις αποδεικνύει κανείς ότι μπορεί να κατανοεί ένα ευρύ φάσμα απαιτητικών εκτενών κειμένων και να αντιλαμβάνεται ακόμη και τα νοήματα που υπονοούνται. Είναι σε θέση να εκφράζεται με αυθορμητισμό και ευχέρεια χωρίς να χρειάζεται να ψάχνει εμφανώς για λέξεις. Μπορεί να χρησιμοποιεί τη γλώσσα αποτελεσματικά και ευέλικτα στην κοινωνική και επαγγελματική του ζωή ή στην εκπαίδευση και τις σπουδές του, να διατυπώνει εκτενώς τις απόψεις του για σύνθετα θέματα, χρησιμοποιώντας διάφορα κατάλληλα συνδετικά στοιχεία.

C2: Goethe-Zertifikat C2 GDS / ÖSD Zertifikat C2

Με την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις αποδεικνύει κανείς ότι μπορεί να κατανοεί χωρίς δυσκολία όλα όσα διαβάζει και ακούει. Είναι σε θέση να συνοψίζει πληροφορίες από διάφορες γραπτές και προφορικές πηγές και να παρουσιάζει με ειρμό αιτιολογήσεις και εξηγήσεις. Μπορεί να εκφράζεται αυθόρμητα, με ευχέρεια και ακρίβεια και να διατυπώνει λεπτές νοηματικές αποχρώσεις, ακόμα και όταν πρόκειται για σύνθετα θέματα.


Χρήσιμα Links:

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ GOETHE ΑΘΗΝΩΝ: www.goethe.de/athen 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ GOETHE ΘΕΣΑΛΛΟΝΙΚΗΣ: www.goethe.de/thessaloniki 

ÖSD Institut Griechenland: www.osd.gr 

Image
Ο Ευρωπαϊκός Εκπαιδευτικός Όμιλος ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ είναι σήμερα ο μεγαλύτερος Εκπαιδευτικός Οργανισμός Ευρωπαϊκών Γλωσσών και πληροφορικής στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Get In Touch

Βουλιαγμένης 142
210 9636100
[email protected]

Ακολουθήστε μας στα social media, για να μένετε ενημερωμένοι με τα τελευταία νέα.

Πληροφορίες

Ωρες Επικοινωνίας

9 π.μ. - 5 μ.μ , Δευ - Παρ