Ισπανικά για Παιδιά

Τα Iσπανικά είναι η ευρύτερα ομιλούμενη ρομανική γλώσσα
   
   
  
  
  
Τα Iσπανικά είναι η ευρύτερα ομιλούμενη ρομανική γλώσσα και, σύμφωνα με ορισμένες πηγές, είναι η δεύτερη γλώσσα στον κόσμο σε αριθμό ομιλητών ως μητρική γλώσσα (472 εκατομμύρια ανθρώπους το 2016).
Image
Η εκμάθηση της Ισπανικής γλώσσας έχει μια τεράστια δυναμική τα τελευταία 25 χρόνια στην Ελλάδα και την Κύπρο. Η δυναμική αυτή εκφράζεται μέσα από το υψηλό επίπεδο συμμετοχής σπουδαστών της γλώσσας στις επίσημες εξετάσεις DELE (Δίπλωμα Ισπανικής ως Ξένη Γλώσσα), που έχουν αναδειχθεί σε ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πτυχίο. Το 2015 συμμετείχαν στις εξετάσεις DELE περισσότεροι από 67.000 υποψήφιοι, ενώ οι εξετάσεις πραγματοποιούνται σε περισσότερες από 120 χώρες και 350 πόλεις. Το 3.4% όλων των εγγραφών στις εξετάσεις DELE αυτό το χρόνο εγίναν στην Ελλάδα, καταλαμβάνοντας την ένατη θέση παγκοσμίως.

Η ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ 1ή δύναμη στους ενήλικες συνεχίζει την παράδοση χρόνων με τμήματα αυστηρά ολιγομελή, σύγχρονα και ευέλικτα προγράμματα, καινοτόμες τεχνολογίες και την μοναδική εκπαιδευτική μέθοδο Learn που οδηγεί κάθε χρόνο τους σπουδαστές μας στην επιτυχία στις εξετάσεις γλωσσομάθειας.
Image
ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ DELE

Τα διπλώματα DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera, Δίπλωμα Ισπανικής ως Ξένη Γλώσσα) ανήκουν σε ένα από τους δύο επίσημους τίτλους διεθνούς χαρακτήρα (το άλλο είναι το δίπλωμα SIELE) που αποδεικνύουν την γνώση της Ισπανικής γλώσσας. Διοργανώνονται από το Ινστιτούτο Θερβάντες (Instituto Cervantes) και εκδίδονται από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας. Τα διπλώματα αυτά θεωρούνται αποδεικτικά γνώσης των Ισπανικών για οποιαδήποτε επαγγελματική ή εκπαιδευτική δραστηριότητα στην οποία προαπαιτείται η αντίστοιχη γνώση. Έχουν απεριόριστη διάρκεια ισχύος.

Yπάρχουν έξι διπλώματα DELE, για τους ενήλικες και νέους από 16 χρονών, που αντιστοιχούν στα έξι επίπεδα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ), σε αυξάνοντα βαθμό δυσκολίας:
  • DELE A1
  • DELE A2
  • DELE B1
  • DELE B2
  • DELE C1
  • DELE C2
Επίσης υπάρχουν δύο σχολικά επίπεδα για τους μαθητές 11-17 χρονών:
  • DELE A1 escolar
  • DELE A2/B1 escolar
Στην Ελλάδα, οι εξετάσεις DELE διεξάγονται πέντε φορές το χρόνο στα εξεταστικά κέντρα του Ινστιτούτο Θερβάντες στην Αθήνα (τον Απρίλιο, το Μάιο, τον Ιούλιο, τον Οκτώβριο και το Νοέμβριο), Θεσσαλονίκη (το Μάιο και το Νοέμβριο), Πάτρα, Ιωάννινα, και Λάρισα (μόνο το Μάιο). Η εγγραφή στις εξετάσεις πρέπει να γίνεται κατά τις ημερομηνίες που έχουν οριστεί για κάθε εξεταστική.

Image
Image
Ο Ευρωπαϊκός Εκπαιδευτικός Όμιλος ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ είναι σήμερα ο μεγαλύτερος Εκπαιδευτικός Οργανισμός Ευρωπαϊκών Γλωσσών και πληροφορικής στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Get In Touch

Βουλιαγμένης 142
210 9636100
[email protected]

Ακολουθήστε μας στα social media, για να μένετε ενημερωμένοι με τα τελευταία νέα.

Πληροφορίες

Ωρες Επικοινωνίας

9 π.μ. - 5 μ.μ , Δευ - Παρ