Ιταλικά για Παιδιά

Τα Ιταλικά αποτελούν γλώσσα προτίμησης και για τους μικρότερους σπουδαστές μας!
      
    
  
  
Τα Ιταλικά αποτελούν γλώσσα προτίμησης και για τους μικρότερους σπουδαστές μας! Είναι ένας εξαιρετικός τρόπος να αφομοιώσουν έννοιες που αφορούν στην εκμάθηση μιας λατινογενούς γλώσσας και που θα αποτελέσει εργαλείο για την εκμάθηση  άλλων λατινογενών γλωσσών και όχι μόνο. 

CELI  1-3 Adolescenti:(Certificazione di Conoscenza della Lingua Italiana) Εξετάσεις του Πανεπιστημίου της Περούτζια που απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 12-18 ετών.
Η διαφορά είναι ότι τα θέματα που πραγματεύονται και οι ασκήσεις είναι πιο κατάλληλες για παιδιά. Ακολουθούν το ίδιο εξεταστικό μοτίβο και αντιστοιχούν στο ίδιο επίπεδο γλωσσομάθειας με τις εξετάσεις CELI 1-3 δηλαδή μέχρι το επίπεδο Β2. 

PLIDA juniores (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri) Εξετάσεις του Πανεπιστημίου της Ρώμης που απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 12-18 ετών. Και αυτές οι εξετάσεις ακολουθούν το μοτίβο των αντίστοιχων εξετάσεων PLIDA ενηλίκων αλλά με θεματολογία που απευθύνεται σε υποψηφίους αυτής της ηλικίας και αφορά στα επίπεδα Α1 μέχρι Β2. 

ΙΤΑΛΙΚΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΘΗΝΑΣ: 
www.iic.gr  
ΙΤΑΛΙΚΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: 
www.iicsalonicco.gr 
SOCIETA’ DANTE ALIGHIERI COMITATO DI ATENE : 
www.ladanteatene.com 
SOCIETA’ DANTE ALIGHIERI COMITATO DI SALONICCO: 
Επίπεδα και πτυχία

A1: Plida A1 juniores, 
A2: Celi 1, Plida A2 juniores 
B1: Celi 2, Plida B1 juniores 
B2: Celi 3, Plida B2 juniores
 
PLIDA ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ (juniors)
Από το 2004, διεξάγονται οι εξετάσεων Plida juniores (A1, A2, B1, B2) κάθε Ιούνιο και Οκτώβριο  για μαθητές μέχρι 17 ετών. 
 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ PLIDA Το PLIDA (PROGETTO LINGUA ITALIANA DANTE ALIGHIERI) είναι ένα πτυχίο, οι εξετάσεις  του οποίου οργανώνονται από την Società Dante Alighieri σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών και το Πανεπιστήμιο της Ρώμης ‘La Sapienza”. Πιστοποιεί την γλωσσολογική ικανότητα σύμφωνα με τα 6 επίπεδα του  COMMON  EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE FOR  LANGUAGE  LEARNING AND TEACHING και αποτελείται από 4 μέρη εξετάσεων που πιστοποιούν τις βασικές δεξιότητες ακουστική κατανόηση (ascoltare), κατανόηση γραπτού λόγου (leggere), παραγωγή γραπτού λόγου (scrivere) και παραγωγή προφορικού λόγου (parlare). Οι εξετάσεις διεξάγονται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη τον μήνα Μάιο ή Ιούνιο (ανάλογα με το επίπεδο) καθώς και Οκτώβριο ή Νοέμβριο (ανάλογα με το επίπεδο). Οι πιστοποιήσεις PLIDA αποτελούνται από επίπεδα για  ενήλικες και 3 για εφήβους:

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ® PLIDA
IK1, IK2 A1
IK2, IK3, IA, IDH1 A2
IK3,  IA,  IDH1 B1
ID1,  IDH1,  IDH2 B2
IDH2, ID2, IDH3 C1
ID3, IDH3 C2

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ CELI Το CELI (CERTIFICAZIONE DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA) είναι πτυχίο που  αποτελείται από 5 ΕΠΙΠΕΔΑ: CELI  Impatto, 1, 2, 3 ,4, 5. Κάθε επίπεδο αποτελεί μία διαφορετική εξέταση η οποία μπορεί να δοθεί ανεξάρτητα, αρκεί ο σπουδαστής να έχει το αντίστοιχο επίπεδο γνώσεων. Οι εξετάσεις  του CELI οργανώνονται από το Πανεπιστήμιο για Ξένους της Perugia το οποίο είναι μέλος του ALTE (ASSOCIATION OF LANGUAGE  TESTERS  IN EUROPE) σύμφωνα με το COMMON  EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE FOR LANGUAGE LEARNING AND TEACHING) και διεξάγονται σε Αθήνα Θεσσαλονίκη και Πάτρα. Οι εξετάσεις αυτών των πτυχίων, που είναι αναγνωρισμένα διεθνώς, γίνονται σε τρεις εξεταστικές περιόδους για τα επίπεδα 1,2,3: Ιούνιο Νοέμβριο και Μάρτιο και σε δύο εξεταστικές περιόδους για τα επίπεδα 4 και 5: Ιούνιο και Νοέμβριο. CELI ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ (adolescenti) Από το 2009, διεξάγονται οι εξετάσεων CELI adolescenti 1-3, κάθε Μάιο για μαθητές μέχρι 17 ετών. Οι πιστοποιήσεις CELI αποτελούνται από επίπεδα για  ενήλικες και 3 για εφήβους (Celi 1, Celi 2, Celi 3):  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ® CELI
ΙΚ1, IK2, IA Impatto
IK2, IA, IDH1 1
IK3, IA, IDH1 2
ID1, IDH1 3
ID2, IDH2, IDH3 4
ID3, IDH3 5

Τα πτυχία CELI χωρίζονται στο γραπτό, (PARTE A, PARTE B, PARTE C KAI PARTE D όπου υπάρχει) και προφορικό μέρος. Ο τελικός βαθμός που παίρνει ο υποψήφιος για τις εξετάσεις CELI είναι συμψηφισμός όλων των βαθμών που πήρε στα τρία ή τέσσερα (ανάλογα με το επίπεδο) μέρη. Οι σπουδαστές έχουν το δικαίωμα να επαναλάβουν το ένα από τα δύο μέρη, σε περίπτωση που δεν σημειώσουν επιτυχία συνολική,  για ένα χρόνο. 

Επίπεδα και πτυχία 
A1: Plida A1 juniores, 
A2: Celi 1, Plida A2 juniores 
B1: Celi 2, Plida B1 juniores 
B2: Celi 3, Plida B2 juniores    

Image
Ο Ευρωπαϊκός Εκπαιδευτικός Όμιλος ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ είναι σήμερα ο μεγαλύτερος Εκπαιδευτικός Οργανισμός Ευρωπαϊκών Γλωσσών και πληροφορικής στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Get In Touch

Βουλιαγμένης 142
210 9636100
[email protected]

Ακολουθήστε μας στα social media, για να μένετε ενημερωμένοι με τα τελευταία νέα.

Πληροφορίες

Ωρες Επικοινωνίας

9 π.μ. - 5 μ.μ , Δευ - Παρ