Το IELTS διοργανώνεται από το Βρετανικό Συμβούλιο και το Πανεπιστήμιο του Cambridge και δημιουργήθηκε για να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές των Βρετανικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Αγγλόφωνων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων διεθνώς.

Η βαθμολογική κλίμακα του IELTS είναι από το 1 έως το 9. Οι εξεταζόμενοι βαθμολογούνται σε κάθε μία από τις επιμέρους ενότητες (Listening, Reading, Writing and Speaking), οι οποίες συμψηφίζονται σε ένα Γενικό Μέσο Όρο.

Οι εξετάσεις του IELTS στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη πραγματοποιούνται κάθε μήνα καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Τα αποτελέσματα εκδίδονται 13 μέρες μετά την εξέταση.