Το TOEFL (Test of English as a Foreign Language) είναι διεθνείς εξετάσεις αντίληψης και χρήσης της Αγγλικής γλώσσας για Εισαγωγή σε Αγγλόφωνα Πανεπιστήμια σε Πτυχιακό ή Μεταπτυχιακό επίπεδο.

Δίδονται μέσω υπολογιστή και περιλαμβάνουν:
Το TOEFL iBT (Internet Based Test) διαρκεί περίπου 4½ ώρες και εξετάζει Κατανόηση Κειμένου (Reading), Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening), Παραγωγή Προφορικού (Speaking) καθώς και Γραπτού λόγου (Writing). Η εξέταση γίνεται μέσω υπολογιστή 30-40 φορές κάθε χρόνο σε εξεταστικά κέντρα σε όλο τον κόσμο.

Το TOEFL iBT Test έχει έναν νέο τρόπο εξέτασης του Speaking, ο οποίος περιλαμβάνει independentκαι integrated ερωτήματα. (Σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης επιτρέπεται στον εξεταζόμενο να κρατά σημειώσεις).

Η εξέταση στο Listening περιλαμβάνει ερωτήσεις οι οποίες εξετάζουν την κατανόηση της συμπεριφοράς, του βαθμού βεβαιότητας, καθώς και του στόχου των προφορικών κειμένων.

Το Reading, συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων ερωτήσεις οι οποίες ζητούν από τους εξεταζόμενους να κατηγοριοποιήσουν πληροφορίες και να συμπληρώσουν ένα διάγραμμα ή μια περίληψη. Τέλος, η Έκθεση προαπαιτεί πληκτρολόγηση στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Υπάρχει ένα independent καθώς και ένα integrated θέμα. Ωστόσο, η γραμματική εξετάζεται μόνο εμμέσως στις ερωτήσεις και ασκήσεις σε κάθε επιμέρους section της συνολικής εξέτασης.