Η προετοιμασία των σπουδαστών για την απόκτηση του πιστοποίηση GRE (Graduate Record Examination) που χρειάζεται για εισαγωγή σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Το GRE είναι τεστ αποτίμησης μαθηματικών, λογικών και αναλυτικών ικανοτήτων των υποψηφίων φοιτητών που αποσκοπούν να παρακολουθήσουν Μεταπτυχιακά προγράμματα στα κορυφαία Αγγλόφωνα προγράμματα όλου του κόσμου, και αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη όπως αυτά παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Section Number of Questions Time (min.)
Analytical Writing:
Analysis of an Issue
Analysis of an Argument
Choice of 1 topic out of 2
1 topic
45
30
Verbal Section 30 30
Quantitative Section 28 45
Unidentified Pre-test 28 or 30 45 or 30
Research varies varies

 

Οι εξετάσεις δίνονται με ειδική αίτηση στην Professional Services Centre:

 

ΑΘΗΝΑ
Professional Services Centre
Computer Lab, 5ος όροφος
24 Λαγουμιτζή 17671 Καλλιθέα
Αθήνα
Τηλ. 210 924 6623

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ιδρυμα Fulbright
Βενιζέλου 4, 3ος όροφος
546 24 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο. 2310 242 904