Οι εξετάσεις MSU-CELC και MSU-CELP ακολουθούν την ίδια δομή και χωρίζονται σε ενότητες που ολοκληρώνονται μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο. Οι εξετάσεις αυτές έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να αξιολογούν και τις 4 γλωσσικές ικανότητες.

1η Ενότητα: Παραγωγή Γραπτού Λόγου (25 μονάδες)

Think about it—Write about it! A test of English writing ability (αποτελεί το 80% των μονάδων της ενότητας, δηλαδη 20 από 25 μονάδες)

Στην ενότητα της έκθεσης σάς δίνεται η επιλογή μεταξύ δύο θεμάτων. Έχετε 35 λεπτά στη διάθεσή σας για να απαντήσετε σε ένα από τα δύο θέματα στο βέλτιστο των δυνατοτήτων σας, εκθέτοντας την άποψή σας. Δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο όριο λέξεων.

Grammar you can use! A test of English Grammar (αποτελεί το 20% των μονάδων της ενότητας, δηλαδη 5 από 25 μονάδες)

Η ενότητα της γραμματικής αποτελείται από 40 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Μέσα σε 20 λεπτά, η ενότητα αυτή ζητά από εσάς να αποδείξετε τα όσα γνωρίζετε επάνω σε διάφορες εκφάνσεις της γραμματικής της αγγλικής γλώσσας.

2η Ενότητα: Κατανόηση Προφορικού Λόγου (25 μονάδες)

Listen to this! A test of English listening ability

Η ενότητα κατανόησης προφορικού λόγου διαρκεί περίπου 45 λεπτά και αποτελείται από τρία μέρη: σύντομες συνομιλίες, εκτενέστερες συνομιλίες και δύο εκτενείς διαλόγους. Τα αποσπάσματα του τρίτου μέρους ακούγονται δύο φορές.

3η Ενότητα: Κατανόηση Γραπτού Λόγου (25 μονάδες)

Read about it! A test of English reading ability

Έχετε στη διάθεσή σας 60 λεπτά για να ολοκληρώσετε την ενότητα κατανόησης γραπτού λόγου, η οποία αποτελείται από 40 ερωτήσεις επάνω σε 4 διαφορετικά αποσπάσματα κειμένων.

4η Ενότητα: Παραγωγή Προφορικού Λόγου (25 μονάδες)

Talk about it! A test of English speaking ability

Σε μία καθοδηγούμενη συνέντευξη διάρκειας 10-12 λεπτών, οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε 6 διαφορετικές ερωτήσεις, οι οποίες τους ζητούν να περιγράψουν, να αφηγηθούν και να υποστηρίξουν την άποψή τους επάνω σε διάφορα θέματα. Δύο βαθμολογητές αξιολογούν την απόδοση των υποψηφίων σε κάθε μία από τις 6 αυτές δραστηριότητες.