Το BEC (Business English Certificate) προορίζεται για σπουδαστές οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν την πιστοποίηση που σχετίζεται με Business English.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: 
Τα Cambridge English: Business Certificates
, γνωστά και ως Business English Certificates (BEC), είναι μια σειρά τριών πιστοποιητικών χειρισμού της αγγλικής γλώσσας που απευθύνονται στον διεθνή επιχειρηματικό κλάδο.

Cambridge English: Business Preliminary (BEC Preliminary) επιπέδου CEFR B1
Cambridge English: Business Vantage (BEC Vantage) επιπέδου CEFR B2
Cambridge English: Business Higher (BEC Higher) επιπέδου CEFR C1

Τα πιστοποιητικά αυτά θα σας βοηθήσουν να επιτύχετε τους στόχους σας όσον αφορά:

Με τα πιστοποιητικά αυτά δείχνετε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε με αυτοπεποίθηση στα αγγλικά, σε ένα διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον.