Η εξέταση PTE General examinations για κάθε επίπεδο περιέχει: